Poszukuję archiwalnych zdjęć Okęcia !

Rekrutacja do przedszkoli oraz szkół podstawowych w roku szk. 2015/16


Informacje dla rodziców na temat rekrutacji (harmonogram, zasady i kryteria) znajdują się na stronie internetowej Biura Edukacji m.st. Warszawy www.edukacja.warszawa.pl
Informacji na temat rekrutacji i oferty poszczególnych przedszkoli i szkół udzielają pracownicy Urzędu Dzielnicy Włochy Wydziału Oświaty i Wychowania:

Szkoły podstawowe: Monika Kosterska 22 44 34 395
Przedszkola i szkoły podstawowe: Alicja Wielgo 22 44 34 396