Poszukuję archiwalnych zdjęć Okęcia !

Dekomunizacja nazw ulic we Włochach

Dekomunizacja nazw ulic we Włochach

Nazwa ulicy 17 Stycznia będzie zmieniona na Komitetu Obrony Robotników, a ulicy Bolesława Gidzińskiego na Marka Nowakowskiego. 9 listopada 2017 r. Wojewoda Mazowiecki wydał zarządzenie zastępcze zmieniające nazwy kilkudziesięciu ulic w Warszawie, w tym dwóch w dzielnicy Włochy.

9 listopada 2017 r. Wojewoda Mazowiecki wydał zarządzenie zastępcze zmieniające nazwy kilkudziesięciu ulic w Warszawie, w tym dwóch w dzielnicy Włochy.

Powszechnie tak zwana "ustawa dekomunizacyjna", która weszła w życie w 2016 r., nałożyła na samorządy obowiązek zmiany nazw budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (w tym także ulic), które propagują komunizm lub inny ustrój totalitarny.


Samorządy na dokonanie zmian miały czas do dnia 2 września 2017 r. W przypadku niewykonania tego obowiązku przez właściwy organ samorządu terytorialnego, Wojewoda – po zasięgnięciu opinii Instytutu Pamięci Narodowej - wydaje zarządzenie zastępcze, które zmienia nazwy.

We Włochach Wojewoda dokonał dwóch zmian.

Zmiana nazwy ulicy Bolesława Gidzińskiego (Niskie Okęcie) - działacza komunistycznego, członka Komunistycznej Partii Polski, który poległ w okolicach Radomia w walce z Niemcami w 1943 roku, na Marka Nowakowskiego. Marek Nowakowski – pisarz, publicysta, scenarzysta, z Włochami związany był od dziecka.

W uzasadnieniu czytamy: "Marek Nowakowski (1935 - 2014) – pisarz, przedstawiciel małego realizmu, publicysta i scenarzysta. Jako literat jest zaliczany do tzw. pokolenia „Współczesności”. W swojej twórczości zajmował się oficjalnie przemilczanymi obszarami życia, ludźmi z tzw. marginesu społecznego i z peryferii wielkomiejskich. Był autorem „Raportu o stanie wojennym” i trzech zbiorów wspomnień o życiu w dawnej Warszawie „Powidoki”. „Raport o stanie wojennym” został przełożony na dziesięć języków i zdobył szereg wyróżnień literackich, stając się najsłynniejszym świadectwem literackim epoki podziemnej „Solidarności”."

Z kolei w uzasadnieniu do zarządzenia, które zmienia ul. 17 Stycznia na ul. Komitetu Obrony Robotników, Wojewoda podaje m.in.: „Nazwa 17 Stycznia prawdopodobnie odnosi się do daty 17 Stycznia 45 r. W nazwie ulicy nie zawarto bowiem pełnej daty, wskazującej na upamiętnienie innego konkretnego wydarzenia”. Z dalszej części uzasadnienia dowiadujemy się, że data 17 Stycznia kojarzyć się może z „wyzwoleniem” Warszawy, a w rzeczywistości – z zamiany okupacji niemieckiej na sowiecką.

Z kolei o Komitecie Obrony Robotników czytamy: "Komitet Obrony Robotników (KOR) powstał 23 września 1976 r. W podpisanym przez 14 osób Apelu do społeczeństwa i władz PRL  sygnatariusze stanęli w obronie robotników represjonowanych przez władze PRL za udział w protestach w Ursusie, Radomiu i innych miastach w czerwcu 1976 r. W dniu 29 września 1977 r.
KOR przekształcił się w Komitet Samoobrony Społecznej KOR. Działacze KOR organizowali pomoc materialną, medyczną i prawną osobom represjonowanym. Zbierali informacje o ofiarach represji, aresztowaniach, pobiciach, wyrzuceniach z pracy, nękaniach i prześladowaniach uczestników protestów i członków ich rodzin. Pomagali przekazując pieniądze, szukając adwokatów, wspierając w sporządzaniu skarg i odwołań, czy uczestnicząc w rozprawach. Pomimo szykan i represji władz KOR rozwinął działalność na szeroką skalę.  Komitet Samoobrony Społecznej KOR rozwiązał się 23 września 1981 r.".

Poniżej w linkach cała treść zarządzenia i uzasadnienia. 

Na zarządzenie zastępcze Wojewody, Miastu przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia treści zarządzenia. 

UWAGA! Ważna informacja dla mieszkańców!
Na podstawie art. 5 ustawy pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat, zaś zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

źródło: UD Włochy